Home

De steunfractie


Ondersteuning van de fractie

Ook een fractie met 2 leden heeft behoefte aan ondersteuning zij wordt bij het nemen van beslissingen ondersteund door de steunfractie.

Van de leden van Kritisch Menterwolde hebben zich een aantal gemeld om zitting te nemen in de steunfractie. De vergaderingen van de steunfractie worden doorgaans gehouden op de dinsdag voorafgaand aan een raadsvergadering. Plaats: Gemeentehuis in Muntendam tijdstip 19:00 uur

Verder worden zij door onze fractievoorzitter Markus Ploeger zo vaak als nodig bij elkaar geroepen om zich te buigen over bestuurlijke zaken aangereikt in de vorm van documenten in de raadsmap. Naast dit overlegteam hebben een aantal deskundigen op specifieke vakgebieden zich bereid verklaard ondersteuning te verlenen.