26 juni 2013
Home 26 juni 2013 30 september 2013

Woensdag 2 oktober 2013  Het Kritisch OOG…


Nu eens een “OOG” na de raadsvergadering in plaats van ervoor.

En dat is maar goed ook, want zoals u elders hebt kunnen lezen, het was én grote poppenkast.

Twee raadsleden waren verhinderd vanwege persoonlijke omstandigheden en hadden dit ook bijtijds aangegeven. Alle respect!

Maar, wat niet bijtijds was aangegeven was het feit dat 4 raadsleden, 3 van de VVD en het enige CDA raadslid, uit protest de raadszaal verlieten. En volgens een twitter van Marc Hesp uit onvrede. Het “OOG’ citeert deze twitter: “PvdA Menterwolde drukt motie erdoor, zonder anderen de mond te gunnen. Voor CDA en VVD aanleiding de vergadering te verlaten.”

Het betrof een motie van de PvdA om de bruikleenovereenkomst met stichting Menterheem te verlengen per 1 januari 2014 en de exploitatie van de Heemtuin bij genoemde stichting te laten en in samenspraak met de stichting te bezien of er in het kader van de reïtegratie externe partijen betrokken moeten worden. De PvdA draagt het college van BW op om de raad hierover uiterlijk 15 november te informeren.

Volgens het “OOG” is er niets mis met deze motie, noch qua inhoud, noch qua het moment van indienen.

Immers, zowel het college als de raad hebben vanaf 8 november 2012 alle tijd gehad zich optimaal te oriëteren. Heeft de opgestapte wethouder niet herhaaldelijk aangegeven dat er werk aan de winkel was, dat er zo snel mogelijk overleg moest worden met het stichtingsbestuur, zeker ook omtrent het haalbaarheidsonderzoek. Maar werd er juist niet door de voorzitter van het college en de verantwoordelijke ambtenaar een vertragingstactiek ingezet?

Het stichtingsbestuur was actief, alsmede de verantwoordelijke wethouder, maar over de rest van de spelers wil het “OOG” niet in detail treden.

De motie van de PvdA kan gezien worden als de laatste strohalm voor het stichtingsbestuur en voor een Heemtuin zoals de burgers van Menterwolde, maar ook van ver daarbuiten, haar willen blijven zien. Geen commerciëe partij die het winkeltje, de horeca en de andere diensten voor haar rekening neemt. En dan ook nog verwachten, middels een qua inhoud schamele kadernotitie vanuit het college van BW, dat het stichtingsbestuur zich wel bezig zou willen houden met het tellen van de vlinders en de bijen?

Kortom, een schamele kadernotitie en een beschamende vertoning.

Als er ook nog een raadslid onwel wordt, is het nog maar de vraag of er voldoende raadsleden over zijn om volgens de gemeentewet een besluit te nemen. Van de 15 blijken er nog 8 te zitten. Nog net voldoende. En wat denkt u, laten deze 8 nu allemaal voor de motie van de PvdA zijn. En nu maar hopen dat er eindelijk een periode van duidelijkheid zal aanbreken voor ons allen, wat de toekomst van ons aller Heemtuin betreft.


U ziet, het “OOG” is weer volop actief. De open gevallen plek in de raad is opgevuld door Maarten Keuning. Hij liet zich samen met ons andere raadslid Mariële de Rijke, niet onbetuigd in de raadsvergadering. Kritisch Menterwolde staat weer op de kaart en is hard bezig haar gelederen te versterken en vooral te sluiten. Uw hulp is daarbij onmisbaar. Wilt U samen met ons optrekken, bel 0598-451970 of

mail naar: mail@kritisch-menterwolde.nl