Home

Donateurs


Donateur worden van Kritisch Menterwolde

Donateurs: Sympathisanten en belangstellenden die ons een warm hart toedragen en dat via een donateurschap willen uitdrukken. Zij verplichten zich tot een jaarlijkse bijdrage, waarvoor door de ledenvergadering een minimale omvang is vastgesteld van € 25,00. Meer mag dus ook. Heel graag zelfs. Donateurs hebben het recht deel te nemen aan de algemene ledenvergadering en daarin het woord te voeren. Zij hebben geen stemrecht

Wilt u zich aanmelden als donateur, ga naar het hoofdstuk ‘Contact‘ of klik hier.