Home

Leden

Lid zijn van Kritisch Menterwolde wil zeggen:

Op gezette tijden ontvangen van de nieuwsbrief. Een persoonlijke uitnodiging bij alle uitgeschreven vergaderingen en bijeenkomsten van Kritisch Menterwolde. Een actieve rol bij het uitdragen van de politieke stellingen door zitting te nemen in het bestuur, in de steunfractie, ondersteuning promotieteam en deskundige en kritische op en aanmerkingen over de gang van zaken binnen de partij.

Lid worden van Kritisch Menterwolde

Leden betalen jaarlijks een door de ledenvergadering vastgesteld bedrag aan contributie. Teneinde de financiën geen drempel te laten zijn, is deze contributie vastgesteld op minimaal € 25,00 per jaar. Uiteraard hopen wij dat leden een hoger bedrag kunnen en willen bijdragen

Wilt u zich aanmelden als lid, ga naar het hoofdstuk 'Contact' of klik hier.